Pravidla kurzu

Pravidla pro účast na kurzech ŠKOLY STYLISTŮ BACKSTAGE

1. Přihlášky a rezervace kurzu

Na kurzy je možné přihlásit se s pomoci elektronické přihlášky na našich internetových stránkách. Přijetí elektronické přihlášky vám potvrdíme e-mailem, ve kterém naleznete všechny informace ohledně začátku a průběhu kurzu. Přihláška se stává platnou v den připsání zálohy na účet pořádající agentury. Záloha u KURZU STYLINGU činí 10% z ceny kurzovného (tj. 1500 Kč), u WORKSHOPU FOCENÍ PORTFOLIA 50% (tj. 5000 Kč).
V případě neuhrazení zálohy vyplněná přihláška nenabude platnosti.

2. Úhrada kurzovného

Kurzovné lze uhradit bezhotovostně na náš účet před zahájením kurzu nebo první den zahájení kurzu (maximálně však do 3 dnů od zahájení kurzu),  nebo v hotovosti přímo v naší škole. Přijetí bezhotovostní platby vám potvrdíme na váš e-mail nebo sms zprávou.

3. Co zahrnuje kurzovné

Kurzovné zahrnuje drobné občerstvení (kávu, čaj) a veškeré pomůcky, které potřebujete v rámci výuky + výstupy z praktických zkoušek, které slouží jako prezentace práce do vašeho portfólia.

4. Storno podmínky, neúčast na některých lekcích

Pro rezervaci kurzu je nutné uhradit zálohu 10% z ceny kurzovného, tato záloha je nevratná. Pokud kurzovné zaplatíte předem a pak svoji účast na kurzu zrušíte před zahájením kurzu vám vrátíme 90% z ceny kurzovného. Neúčast na lekci z jakéhokoli důvodu (například nemoc, dovolená, služební cesta, pracovní vytížení apod.) nejsou důvodem k vrácení poměrné části kurzovného. V případě neuspořádání kurzu ze strany Školy stylu BACKSTAGE z důvodů nepředvídatelné události či zásahu vyšší moci, bude kurz uspořádán v náhradním termínu. Po zahájení výuky se kurzovné nevrací.

5. Změny ve výuce

Vyhrazujeme si právo změny lektora a ze závažných důvodů také i právo změny data a místa konání lekce. Všechny případné změny budou ohlášeny účastníkům e-mailem nebo sms zprávou.

6. Osobní údaje

Účastník kurzu souhlasí, aby společnost Backstage Production, s.r.o. (dále jen „společnost”) zpracovávala poskytnutou emailovou adresu pro marketingové účely společnosti, tj. k nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb., a to až do odvolání souhlasu. Odvolání lze uskutečnit prostřednictvím linku ze zaslané emailové zprávy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se nevztahuje na další osobní údaje a hodnocení, které jsou archivovány.


Děkujeme, že respektujete všeobecná pravidla účasti na kurzech Školy stylu BACKSTAGE a těšíme se s vámi na viděnou na kurzu.